Profil společnosti Stavby lumaro s.r.o.

Profil společnosti Stavby lumaro s.r.o.

Společnost Stavby Lumaro s.r.o. vznikla sloučením dvou subjektů a to KLEOS stavební s.r.o. a firmy Lukáš Václavek. Historie obou těchto firem sahá až do poloviny devadesátých let, kdy během své činnosti  realizovaly stovky úspěšných novostaveb, stavebních rekonstrukcí či přestaveb.

Nyní se specializujeme na realizaci kompletních stavebních dodávek nebo jejich částí, jak průmyslových, občanských, tak i bytových staveb. Dodáváme celé stavební zakázky tzv. "na klíč".

Zajistíme zakázku od projektové dokumentace,  veřejnoprávní projednání a získání stavebního povolení, přes samotnou realizaci až po její předání zákazníkovi vč. zanesení nové stavby do katastru nemovitostí na příslušném Katastrálním úřadě.

 

Proč zvolit společnost Stavby Ostrava - Stavby Lumaro s.r.o.

Co nabízíme zdarma:

Jak probíhá spolupráce s námi:

Souhrná nabídka: