Inženýrské sítě

Inženýrské sítě

Inženýrské stavby obsahují níže uvedené činnosti, které je rovněž možné dodávat jednotlivě:

Elektropráce

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti elektroinstalací.
Našim stávajícím a budoucím zákazníkům zaručujeme kvalitní provedení montáží.
Provádíme instalace, rekonstrukce a opravy silnoproudých rozvodů elektrické energie v rodinných domcích, garážích, školách, obchodech a dalších provozech.
Provádíme elektroinstalace bytů a elektroúdržbu bytového fondu včetně revizí a odstraňování porevizních závad.
Veškeré rozvody se provádějí bezprašným frézováním s odsáváním. Zaomítání a začištění drážek po elektroinstalaci je samozřejmostí.

Vodoinstalace

Dodávka, montáž a výměna vodoinstalačních rozvodů v provedení měď, ocel, plast.
Provádění generálních oprav stoupacích i ležatých rozvodů.
Montáž zařizovacích předmětů - umyvadla, sprchové kouty, wc, bojlery...
Součástí našich prací je kompletní dodávka materiálu od rozvodů až po zařizovací předměty.

Plynoinstalace

Montáž průmyslových i domovních plynovodů.
Provádění rekonstrukcí nebo instalací nového plynovodu , plynových zařízení nebo spotřebičů.
Potrubí pro vnitřní rozvody je v provedení ocelové, měděné natvrdo pájené nebo s lisovanými spoji.
Plynofikace a dodávka kotelen bez omezení výkonu na plyn a jiná paliva, včetně jejich oprav a údržby.

Ústřední vytápění

Ústřední vytápění s médii - teplovodní, horkovodní, parní.
Tyto systémy jsou dodávány v mědi, kovu a plastu. Rozvody topení jsou navrhovány také v různých kombinacích, např. podlahové vytápění s radiátory.
Součástí dodávek je rovněž  zaregulování otopných systémů s možností výměny ventilů, regulačních armatur a otopných těles.
Otopná tělesa a kotle jsou dodávány dle výběru zákazníka.