Fasádní systémy

Fasádní systémy

Stavby Lumaro Ostrava pracuje s osvědčeným fasádním systémem DEKMETAL

 

Provětrávané fasády DEKMETAL

Provětrávané fasády Dekmetal se používají u celé řady budov, ať už obytného, občanského nebo průmyslového charakteru.Tyto systémy nabízejí široké možnosti architektonického řešení budovy a zároveň splňují standardy ČSN a EN o pozemním stavitelství. Systém vlastní skladbou napomáhá k vylepšení charakteristických fyzikálních vlastností objektů. Taktéž nachází uplatnění u budov, kde není vhodná aplikace klasických systémů pro zateplení, např. u staveb se špatnými vlhkostními poměry.

Provětrávané fasády mají řadu výhod:

Provětrávané fasádní systémy DEKMETAL  se skládají z nosných roštů a pohledových prvků. Vyrábějí se z pozinkovaných ocelových plechů s lakovaným povrchem nebo také z hliníku, titanzinku či mědi. Součástí dodávky fasádních systému DEKMETAL je zaměření stavby a vypracování kompletní výkresové dokumentace (tzn. kladečské plány nosného roštu a pohledových prvků včetně vypracování výkresů jednotlivých detailů).

Více podrobností naleznete na www.plechovefasady.cz